Day: July 5, 2021

ชั้นวางของเหล็ก

ชั้นวางของเหล็กกับวิธีดูแลรักษาชั้นวางของเหล็กกับวิธีดูแลรักษา

สำหรับใครที่ต้องการให้บ้านเรือนของเราดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย การเลือกซื้อชั้นวางของ ถือเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณจัดบ้านได้แบบไม่ยากเย็นแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ของต่างๆ นั้นได้ถูกนำมาใช้งานแล้วต้องจัดเก็บ การเก็บบนชั้นเหล็กจะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดี แต่ถึงแม้ว่าชั้นเหล็กจะมีความทนทานมากเพียงใด แต่ก็ไม่ได้แปลว่าการใช้ชั้นเหล็กจะไม่ทะนุถนอมหรือว่าดูแลได้ วิธีการดูแลชั้นเหล็กให้อยู่กับคุณได้นานมีดังต่อไปนี้  1.หมั่นเช็ดฝุ่นอยู่เสมอ  เมืองไทยเปฺ็นเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่น ดังนั้นการทำความสะอาดฝุ่นจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การปัดฝุ่นและเช็ดฝุ่นอยู่เสมอ จะช่วยให้ชั้นเหล็กใช้งานได้แบบยาวนาน ไม่มีคราบใดๆ มาทำให้เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานอีกด้วย นอกจากนี้การหมั่นเช็ดฝุ่น ก็จะยิ่งเป็นการบำรุงรักษาสำหรับกรณีที่บางคนมีการเก็บหนังสือ หรือว่าเสื้อผ้าไว้บนชั้นนั่นเอง เพราะบนชั้นที่มีฝุ่นอาจทำให้เกิดฝุ่นเกาะติดสิ่งของได้  ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด  การเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบนที่วางของเหล็ก ถือเป็นการทำความสะอาดที่ดีไม่แพ้วิธีอื่นๆ เหมาะสมกับคนที่ต้องการทำความสะอาด ในกรณีที่บนชั้นไม่มีคราบใด ๆ หรือหากว่าใครที่กลัวว่าจะเกิดสนิมบนชั้นวาง แนะนำว่าให้นำเอาผ้าขนหนูแห้ง เช็ดซ้ำอีกที