Tag: บุหรี่ไฟฟ้า pod

บุหรี่ไฟฟ้า pod

ระบบของ Podsystemระบบของ Podsystem

บุหรี่ไฟฟ้า podsystem เป็นบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่จะเน้นการรับสารนิโคติน จ่ายไฟได้น้อย จึงทำให้มีลิ่นและควันที่น้อยกว่าแบบ mod โดยบุหรี่ไฟฟ้า podsystem จะมีขนาดที่เล็ก พกพาสะดวก ใช้งานได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบัน podsystem ได้มีการพัฒนาแบบโมลวด โมสำลี โมคอยล์ เพิ่มฟังก์ชั่นอย่างอย่างหลากหลาย จึงทำให้บุหรี่ไฟฟ้า podsystem ได้รับความนิยมสูง โดยเจ้าตัวนี้จะมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 3 อย่าง คือ  แทงก์น้ำยา ไฟ LED และแบตเตอรี่ แล้ว